Sláčikové kvarteto Art

Sláčikové kvarteto Art je mladé umelecké teleso, ktoré vzniklo v priestoroch Žilinského konzervatória v roku 2013. Tvoria ho profesionálni umelci, všestranne nadaní hudobníci, ktorí popri štúdiách na vysokej škole získavali hudobnú prax v profesionálnych orchestroch ako Slovenská filharmónia v Bratislave, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Capella Istropolitana a Štátny komorný orchester v Žiline. Majú skúsenosti s nahrávaním klasickej a filmovej hudby, s koncertnými a mediálnymi produkciami, ale aj s pedagogickou činnosťou. 

Kariéra sláčikového kvarteta Art je skromná, no o to bohatšia v ohlasoch a dojmoch, ktoré zanecháva v každom poslucháčovi. Je spojená aj s koncertnou činnosťou, ale ich ťažiskom pôsobenia sú najmä svadby, oslavy a firemné večierky. Široký repertoár je cielený na vážnu, ale aj modernú hudbu a takmer každým dňom je obohacovaný o nové skladby.