na svadbu Sláčikové kvarteto Art

Sláčikové kvarteto Art je mladé umelecké teleso, ktoré vzniklo v priestoroch Žilinského konzervatória v roku 2013. Tvoria ho profesionálni umelci, všestranne nadaní hudobníci, ktorí popri štúdiách na vysokej škole získavali hudobnú prax v profesionálnych orchestroch ako Slovenská filharmónia v Bratislave, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Capella Istropolitana a Štátny komorný orchester v Žiline. Majú skúsenosti s nahrávaním klasickej a filmovej hudby, s koncertnými a mediálnymi produkciami, ale aj s pedagogickou činnosťou.