Slovenský moderátor Seky

Miroslav Sekerák, prezývaný tiež Seky, rozprúdil svoje kariérne pôsobenie ako moderátor v internátnom rádiu: “Snažil som sa ísť šťastiu naproti.” Podnety pre povolanie Miroslava rástli spolu s ním. “Na základnej škole som rád čítal pred celou triedou a obľuboval, keď ma ostatní spolužiaci počúvali. Paradoxne, nechodil som na žiadne súťaže ani krúžky v tejto oblasti. Počas programu na stužkovej slávnosti som robil moderátora.” A nastal bod zlomu: “Uvedomil som si, že je to okrem iného aj veľká zábava. Priatelia z môjho okolia mi začali hovoriť, že mám príjemný hlas.” Námahy od tej doby vynaložil nespočetne: “Začal som sa počúvať, čítať rôzne texty a zdokonaľovať svoj prejav.”

Nevyčerpateľnosť slovnej zásoby si Miroslav uchováva a priebežne dopĺňa surfovaním na internete. “Nesledujem veľmi to, čo nám dávajú pod nos médiá. Knihy čítam len sporadicky.” Štúdium informatiky na vysokej škole mu dodáva rozsah vedomostného záberu. “Ľudia totižto často majú na niečo talent, ale nevedia o tom. Musia to v sebe objaviť.” Preto je Miroslav zástancom samoštúdia: “Ak sme dobrí, presadíme sa. Samozrejme, lekár či právnik potrebujú k profesii aj adekvátne vzdelanie.”

Obrzok2-minjpg

Improvizácia je nevyhnutná a praxou ostrieľaný Seky sa jej teší: “Oveľa radšej improvizujem ako hovorím niečo vopred pripravené. Zistil som, že ten stres, zhon, ktoré vznikajú pri takýchto momentoch, sú to, čo na tom tak milujem.” Svedomitá príprava, zodpovedného a precízneho Miroslava, spočíva študovaním poznatkov o podujatí a tvorbe osnovy. Informovanosť od organizátorov je často obmedzená, ich prísun je súbežný s priebehom udalostí. “Ako situáciu môžem spomenúť uvedenie poľského súboru, ktorý vám pár minút pred vystúpením poskytne na jednom papieri informácie v poľskom jazyku a vy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Jednoducho, na také niečo sa nedá pripraviť.” Nespolupracujúceho komunikanta, z ktorého ťažko vymámiť pár slov, tolerantný Seky rešpektuje. “Nie každý je stvorený na vystupovanie pred davom ľudí.”

Obrzok1-minjpg

Pre mnohých moderovanie mylne znamená vypĺňať tiché miesto, viesť rozhovor či sprevádzať diváka programom. Navzdor tomu Seky moderátora považuje “za dôležitú súčasť podujatia. Práve moderátor je ten, ktorý vytvára dobrú a pohodovú atmosféru.” Argument možno doložiť otvorenosťou a náklonnosťou komunikanta. Predsudky tiež majú tendenciu vnímať osobnosť tejto profesie za extroverta. To Seky vehementne vyvracia: “To v žiadnom prípade nie, ja sám som introvertom. No akonáhle chytím mikrofón do ruky, mením sa na nepoznanie.” Pravda, dôraz kladie na schopnosť adekvátne “zabaviť a rozosmiať ľudí.” Hoci humor a dôvtip patria na zoznam jeho povahových čŕt, uvádza: “Pri dospelákoch je to niekedy až príliš náročné. Deti sú v tomto smere úplne iné, vedia a hlavne sa nehanbia prejaviť emócie." 

Obrzok4-minjpg

Podpora rodiny či priateľov je na začiatku dôležitá. “Pamätám si na prvú akciu, ktorú som išiel moderovať. Bolo to otvorenie jedného kasína a rodičia mi vymenovali tisíc dôvodov, prečo tam nemám ísť a ani jeden dôvod, prečo by som tam mal ísť. No ja som cítil obrovskú šancu. Mala to byť moja prvá veľká moderovačka. Nakoniec som sa tam vybral s tým, že mi nikto nepovedal povzbudivé slová, nikto mi neveril, iba ja sám.” Prvoplánová vízia rodičov pôsobila na Sekyho zarmucujúco: “Chcel som sa venovať niečomu inému ako ľudia z môjho okolia, a to sa pravdepodobne mojim blízkym veľmi nepáčilo.” Brilantným krokom sebazaprenia sa Miroslav zveľaďoval. “Vnímal som svoje nedostatky a myslel som si, že ma budú brzdiť v mojej ceste. Avšak začal som pracovať na ich odstránení.” Odhodlanie a bravúrnosť priniesli Sekymu uznanie. “Dnes to vôbec neľutujem, som vďačný, že som počúvol samého seba. Medzičasom ma rodičia začali už podporovať a to je pre mňa jasný odkaz, že som na správnej ceste.“

Zrieknutím sa futbalu v 17. roku života smútok obrátil na záľubu moderovať. Preukázaná náklonnosť Sekyho priviala ku šťastiu. “Neberiem to ako samozrejmosť. Vo chvíli, keď chytím do rúk mikrofón, cítim sa ako ryba vo vode. Užívam si to a som šťastný, že robím to, čo ma baví." Navyše baviť sa možno dopriať každému v prítomnosti Sekyho vďaka žiadosti na info@eventslovakia.com